Bezpieczne wnętrza

Nasza placówka znajduje się w nowoczesnym budynku. Koncepcja wnętrz przedszkola została przygotowana przez architektów, którym przyświecała idea stworzenia komfortowej i przytulnej przestrzeni dla dzieci z różnych grup wiekowych. Każda z sal jest obszerna, dobrze oświetlona. Zadbano też o odpowiednią, pełną ciepłych i radosnych barw kolorystykę wnętrz.

Bogata oferta zajęć

W ramach naszej oferty realizujemy znacznie więcej niż podstawę programową. Zgodnie z ideą rozwoju twórczych możliwości prowadzimy z naszymi maluchami szereg zajęć artystycznych i edukacyjnych o charakterze warsztatowym – plastycznych, muzycznych, tanecznych, językowych. Nasi "Mali Wielcy" pod opieką profesjonalnych instruktorów – nauczycieli i artystów - uczą się przez zabawę i angażują w różnego typu zadania i wyzwania.

Twórcze możliwości

Stawiamy na rozwój myślenia kreatywnego i twórczego działania, pozwalający dzieciom odkryć w sobie zamiłowania, które w przyszłości mogą przerodzić się w piękne pasje. Mały człowiek w naszym przedszkolu ma szansę na bliskie spotkania ze sztuką - dotknąć jej, poznać jej tajniki, wreszcie samodzielnie coś stworzyć. Dzięki przygodzie z różnymi artystycznymi dziedzinami przekona się, co naprawdę lubi.

Angielski

U nas zajęcia języka angielskiego odbywają się o różnych porach dnia. Nie mają formy zamkniętej w sztywnych ramach godzin lekcyjnych czy zegarowych. Wykwalifikowany lektor jest jednocześnie opiekunem-pedagogiem, który przebywa z dziećmi podczas pobytu w przedszkolu, w trakcie zabawy, spożywania posiłków czy zajęć edukacyjnych lub artystycznych włącza do konwersacji słowa i zwroty w języku angielskim dostosowane do poziomu wiekowego.

Rozwój poprzez twórczą stymulację

Naszym priorytetem, obok zapewnienia dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa, jest pobudzanie i wspieranie twórczej aktywności naszych wychowanków poprzez odkrywanie i eksperymentowanie. Uwzględniając predyspozycje, upodobania i wiek dzieci, stwarzamy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju edukacyjnego, emocjonalnego i artystycznego. Pracujemy metodą projektu badawczego, zaszczepiając ducha współpracy, a także wspieramy kreatywne myślenie. Zachęcamy do działania i poszukiwania własnych, różnorodnych rozwiązań

Kształtowanie postaw społecznych

Nasi wychowankowie uczeni są samodzielności i podejmowania inicjatyw. Kształcimy naszych podopiecznych w zakresie umiejętności współdziałania i rozwiązywania problemów indywidualnych oraz tych wynikających z funkcjonowania w grupie. Nasi wychowankowie poznają właściwe postawy moralne, uczą się zasad dobrego wychowania, poznają świat z różnych punktów widzenia. Mówimy im o szacunku do drugiego człowieka, poszanowaniu praw zwierząt i o ekologicznych zachowaniach.

Wielki potencjał twórczy

Wiemy, że dzieci mają różne, często ponadprzeciętne zdolności, które należy odkryć na jak najwcześniejszym etapie i pokierować nimi odpowiednio, bez wywierania presji. Najpierw wnikliwie przyglądamy się naszym podopiecznym, a następnie pokazujemy im różne formy kreatywności, dajemy narzędzia, podsuwamy pomysły na ich zastosowanie, zachęcamy do odnalezienia takiego zajęcia, które sprawia im największą radość. Dajemy dzieciom dostęp do wielu form artystycznych stymulujących potencjał twórczy.

Nasi Mali zawsze Wielcy

W naszym przedszkolu ze wsparciem wykwalifikowanej, kompetentnej, zaangażowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej chcemy każdego dnia odkrywać przed naszymi podopiecznymi nowe możliwości – twórcze i edukacyjne. Pragniemy, by nasi wychowankowie nie tylko zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną na kolejnych etapach edukacji przedszkolnej, lecz także rozwijali swój potencjał kreatywny i zdolności, by stawać się myślącymi samodzielnie, odważnymi, ciekawymi świata MAŁYMI WIELKIMI LUDŹMI.

Back to top