06:30 - 08:10       Powitanie dnia, gry i zabawy indywidualne i w grupach, twórcza aktywność dzieci, przygotowanie do śniadania.
08:30 - 09:00 Śniadanie.
09:00 - 11:00 Zajęcia zgodne z podstawą programową MEN, zajęcia tematyczne, zajęcia dodatkowe.
11:00 - 11:30 Obiad (drugie danie)
11:30 - 12:30 Spacer lub zajęcia na świeżym powietrzu.
12:30 - 13:15 Obiad (zupa).
13:15 - 14:00 Wyciszenie, odpoczynek i nieobowiązkowa drzemka, zabawy relaksacyjne i czytanie książek.
14:00 - 15:00 Zajęcia tematyczne, zajęcia dodatkowe.
15:00 - 15:30 Podwieczorek
15:30 - 16:00 Zabawy dowolne - twórcza, indywidualna aktywność dzieci.

Back to top